Wintertuinfestival

De jaarlijkse editie van het Wintertuinfestival heeft dit jaar als thema ‘Wat horen we, als we luisteren?’.

Want wat horen wij nu eigenlijk? Tijdens de debatten over maatschappelijke thema’s zijn er diverser meningsverschillen. De verschillen van opvattingen zijn geen uitgangspunten van gesprekken, maar komen voort uit diep gevoelde tegenstellingen die onze samenleving scherp zetten. Het maatschappelijk debat in ons land zou je kunnen vergelijken met een echokamer, waarin iedereen alleen zijn eigen gelijk wil horen. Daarom wilt het Wintertuinfestival 2018 samen met diverse gastcuratoren: schrijvers, studenten, kunstenaars, docenten en programmamakers, maar ook bestuurders, zorgverleners en activisten daar verandering in brengen.

Samen met hen gaan we op zoek naar nieuwe vormen van gesprek over de thema’s die zo moeilijk bespreekbaar lijken. In plaats van de herhaling en botsing van vaststaande meningen, hebben we nieuwe ideeën nodig – en ruimte voor verschillende verhalen. Hoe zorgen we daarvoor? Voor het Wintertuinfestival 2018 halen we de muren uit de echokamer weg en stellen we de vraag: Wat horen we, als we luisteren?

Meer informatie vind je op: www.wintertuinfestival.nl