Binnenstadfonds Nijmegen

Informatiepagina over het Binnenstadfonds Nijmegen

binnenstadfonds nijmegen

Eindelijk is het zover. In 2019 start het binnenstadfonds. Een fonds vóór en dóór ondernemers. Hierdoor kunnen gezamenlijke activiteiten ook gezamenlijk bekostigd worden.

Hoe?

Iedere ondernemer draagt bij via een door de gemeente opgelegde verplichte heffing (in de vorm van een reclamebelasting). De opbrengst vormt de basis voor het fonds.

Waar?

Het fonds zal in eerste instantie in een afgebakend deel van de binnenstad actief worden. Als het een succes wordt, kunnen we samen beslissen om het gebied uit te breiden.

Hoeveel?

Met het fonds kunnen de kosten wat eerlijker verdeeld worden doordat het tarief gekoppeld wordt aan de WOZ-waarde van de pand waar je in onderneemt. De grotere ondernemingen gaan dus wat meer bijdragen dan de kleinere. De heffing zal voor alle ondernemers gelden, waardoor de kosten niet langer alleen terecht komen bij een kleinere groep.

Moet ik nu meer betalen?

Dat hangt er vanaf. Als je nu al lid bent van een straatorganisatie die bijvoorbeeld de kerstverlichting organiseert en je daarvoor contributie betaalt, dan ga je straks niet dubbel betalen. Die verlichting wordt betaald uit het fonds. Als straat kun je samen beslissen om van die contributie andere dingen te doen of misschien de contributie iets te verlagen. Draag je nu nog niets bij via een lidmaatschap en contributie? Dan betekent de invoering van dit fonds voor jou wel een lastenverzwaring. Maar bedenk dan dat we veel meer kunnen doen nu, omdat iedereen meedoet.

Waar wordt het fonds voor gebruikt?

In 2019 zal de sfeervolle kerstversiering in de binnenstad uit dit fonds betaald gaan worden. Ook komt er een activiteitenbudget waar je met je straatorganisatie een beroep op kunt doen. Zit jij in een gebied waar nog geen straatorganisatie actief is? Stem dan af met een aantal ondernemers in je directe omgeving en neem contact op met de binnenstadmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Op deze pagina vindt u alle informatie rond dit nieuwe initiatief van het Huis voor de Binnenstad.

>>> Verslag Stuurgroep Binnenstadfonds binnenstadsfonds 27 juni 2017
>>> Informatiefolder Binnenstadfonds Huis voor de Binnenstad
>>> Stemverklaring Binnenstadfonds
>>> Presentatie Kickoff Binnenstadfonds 4 september 2017
>>> Uitnodiging Kick-Off meeting Binnenstadfonds 4 september 2017
>>> Verslag kickoff-bijeenkomst Binnenstadfonds 4 september 2017
>>> Resultaten Draagvlak Binnenstadfonds
>>> Raadsvoorstel Oprichting Binnenstadsfonds
>>> Verordening Reclameheffing Oprichting Binnenstadsfonds
>>> Collegevoorstel Oprichting Binnenstadsfonds

 

binnenstadfonds